Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/confessionngontinh
Truc
một năm trước
Tìm truyện
Huhu mình tìm truyện nu9 sang nước ngoài du học thiết kế trốn n9 và vô tình nu9 tham quan đến hầm mỏ kim của n9 và bị người khác vu oan ăn cắp kim cương mong mn tìm giúp mình ạ mình cảm ơn