Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/confessionngontinh
hanhbg
một năm trước
Tìm truyện
Hình mô tả cho bài confession
MÌNH MUỐN TÌM TRUYỆN NỮ CHÍNH YÊU THẦM NAM CHÍNH. NAM CHÍNH ĐI CÔNG TÁC Ở ĐÂU CŨNG BAY CÙNG CHUYẾN BAY. NỮ CHÍNH LÀ HOẠ SĨ THÌ PHẢI. Vì mình có có đoạn ngồi trên máy bay vẽ 😭