Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/confessionngontinh
Jun
7 tháng trước
Tìm truyện
Tìm truyện: mình chỉ nhớ đoạn cuối kẻ thù của n9 bắt cóc nu9 và hạ xuân dược nhốt cô cùng phòng với bạn của n9. Sau đó n9 bỏ đi và xét nghiệm thì biết trong bụng có con của n9