Bình luận

Nếu mình không nhầm thì đây là bài Phép thuật tình yêu của Kim Sa nhé. Vừa nghe cách đây mấy tiếng nên giai điệu vẫn còn trong đầu, chứ không là cũng không ngẫm ra
đoạn ấc âu là đeo biết nhưng Nà na ná nà na ná na nà na ná nà na nà nà là đúng Cô dâu 8 tuổi r . Khẩu vi sang ghê v đó''
Của F(x)? Nu Abo? Đoạn Ấc âu ra một bài, na na na ra một bài. Ấc âu nghe giống Change của HyunA
Sau bài này, chủ thớt sẽ phải ngồi list lại rồi nghe từng bài xem bài đó là bài nào ??
Bảo sao thớt gg k ra, chứ chỉ cần 3 câu " ò ó o " đảm bảo biết được cả quá khứ người hát í chứ ?
Miss Right - TEEN TOP Vừa nhìn cái nà na na là nghĩ ngay đến bài này r. còn cái đoạn "ấc ấu .." của thớt hại não quá lên phải nghe lại ngay. chuẩn bài này r.