Bình luận

7. hoàng hậu có vết bớt trên mặt thì là Chung Vô Diệm, không phải Vệ Tử Phu, bạn thử tìm mấy phim về nhân vật này xem