Bình luận

Số 2 là Bát Tiên Toàn Truyện nhé. Hoặc Đông Du Ký cũng có nội dung tương tự nhưng t thấy BTTT vẫn hay hơn