Bình luận

2. Trái tim mùa thu, nói thật thì tới giờ vẫn ko thích được phim này dù nó kinh điển. Mười mấy năm quan trọng nhất hình thành nên tính cách con người, cha mẹ dạy dỗ yêu thương nhưng nữ phụ đã mất hết chưa kể khi về còn không có tình yêu của gia đình. Tính cách đáng ghét nhưng mình thực sự rất thương cô ấy.