Bình luận

8.4. Thếm troll tôi à? Hầu như siu nhơn nào của Nhật mà chả có 6 ng, có anh siu nhơn đen và chị siu nhân hồng :|