Bình luận

1 là phim Bản năng đàn bà của Lưu Hiểu Khánh hay sao ý , nhưng nhân vật hơi khác bạn kể: mẹ nữ chính là vợ ba sinh ra nữ chính và cậu em trai bị thiểu năng. Nam chính là cháu trai của bà vợ hai của bố nữ chính gọi là cô, ông bố còn bà vợ cả có hai đứa con thì đứa con gái cũng yêu nam chính.Nữ chính mẹ chết đưa em đến ở nhờ nhà bà vợ hai của bố và gặp nam chính, con gái bà cả vì yêu nam chính mà ghét nữ chính nên cùng mẹ làm hại nữ chính nhiều lần, cảnh ba người như bạn kể cứ đoạn nhạc cuối phim thì nó hiện lên giống lắm