Bình luận

2. 15 năm chờ đợi chim di trú, hẹn em nơi ấy (at cafe 6), năm tháng vội vã, you're the apple of my eyes, điều tuyệt nhất của chúng ta, tuổi thanh xuân, thanh xuân của ai không mơ hồ, thanh xuân năm ấy chúng ta cùng gặp gỡ, tiểu thời đại, my old classmate :)) nhiều quá kể k hết mất