Bình luận

2. Thím thông cảm đi, không đâu có bản thuyết minh như ở VTV3 cũ đâu, phụ đề thì dính bản quyền, lồng tiếng thì ráng mà nghe không thì khỏi xem. Hồi sáng xem lại thật là lồng quá lố, nv ăn cũng lồng nhai xồm xoàm rồi nói nghe cũng không rõ. ="=