Bình luận

Số 1 là phim Cảnh sát phi thường, tui nhớ là hình như do họ bị giật điện hay biến cố gì đó rồi có khả năng đặc biệt như vậy. Nữ nhân vật chính tên là Thục Trinh, trời ơi hồi nhỏ thích bả kinh!