Bình luận

1 nghe diễn tả giống inuyasha, cũng có Kagome xuyên ko về quá khứ và giống Kikyou, nhiều nhân vật trong truyện cũng sử dụng kiếm và mặc đồ như võ sĩ đạo nhưng chủ đề là về yêu quái :))