Bình luận

#1 Hình như là Last Farewell của BIG BANG! Dạo gần đây có 1 chương trình lấy bài này làm 1 xíu nhạc nền và tui cũng rặn não đã đời mới nhớ ra bài gì?
#1 Gee - SNSD Baby baby - SNSD Baby baby - WINNER Baby ( Last farewell ) - Bigbang What is love - EXO TT - Twice Nghe hết đi sẽ thấy (((:
1. "Em tìm nhạc ợ. Hình như là Kpop hay gì đó không nhớ nữa, ấn tượng trong bài có 1 đoạn ""Bấy bê~ bấy bê~ bầy bề bây bê bấy bê~ bấy bê~"". Vậy thôi, cầu cao nhân, đa tạ :"">" Bạn xem thử last farewell của big bang , do mình hay ngân đoạn đó Maybe