Bình luận

Mỗi lần đọc tới đoạn tìm nhạc là kiểu gì cũng phải tèo teo teo téo mới chịu =)))) ngâm theo mà ko mường tượng đc nó ra sao luôn =))