Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/neuconfessions
admin
4 năm trước
Thực ra triết học cũng thường thôi mà :3 __________ #ConBanBen
Hình mô tả cho bài confession
Thực ra <a href="https://confession.vn/10533-mat-qua-cho-co-em-thong-minh-e-tan-c-co-chi-minh-k53-ra-truong-uoc-hon-1-nam-thich-1-em-k56-em/" title="triết học" alt="triết học">triết học</a> cũng thường <a href="https://confession.vn/12363-lam-the-nao-khi-biet-minh-bi-vo-sinh-xin-chao-ad-va-xin-chao-moi-nguoi-minh-la-nam-nam-nay-23/" title="thôi mà" alt="thôi mà">thôi mà</a> :3 __________ #ConBanBen