Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/neuconfessions
admin
4 năm trước
Thực ra hôm nào cũng buồn ?
Hình mô tả cho bài confession
Thực <a href="https://confession.vn/14268-gap-go-nhau-la-duyen-i-qua-cuoc-oi-nhau-la-inh-menh-co-nguoi-con/" title="ra hôm" alt="ra hôm">ra hôm</a> nào cũng buồn ?<br/><br/>[facebook https://www.facebook.com/neuconfessions/photos/a.484482358268328.101979.484451281604769/1994311323952083/?type=3 ]</div>