Bình luận

Bài thi 4 câu , t làm đc 2 câu kết quả trả về 2 điểm, ấm ức t phúc tra, kết quả ... 1 điểm, và từ ấy t ko bao giờ đi phúc tra nữa...
từ năm nhất đến giờ mới phúc tra 1 lần, mong lên 0,5đ cuối cùng được lên haẳn thêm 1 điểm. ;v
Nhớ rằng muốn cho phản ứng phúc tra lên điểm cần có xúc tác là cái gì chúng m tự hiểu
Phúc khỏa ez lắm t đã sống khi đi phúc khảo..... 20k đổi lấy 2 triệu