Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Thớt nào chắc cũng vậy thôi ? #vớvẩn
Hình mô tả cho bài confession
Thớt <a href="https://confession.vn/9731-minh-hoi-ay-ra-truong-2-nam-roi-van-that-nghiep-sau-uoc-ong-bac-xin-cho-lam-phu-ban-ve-xe-bus-k/" title="nào" alt="nào">nào</a> chắc <a href="https://confession.vn/bo-30s-ra-oc-cau-chuyen-304-15-la-ngay-nghi-cua-bao-nguoi-la-ngay-vui-cua-bao-nguoi-nhung-cung-la-ng/" title="cũng vậy" alt="cũng vậy">cũng vậy</a> thôi ? #vớvẩn