Bình luận

Mỗi trường tuyển 5k sv thì chẳng ai học cao đẳng nữa rùi Ngày xưa thi khó bao nhiêu ngày nay phổ cập dh đến nơi rùi