Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/coferconfessions
admin
4 năm trước
THÔNG TIN K.22: 1⃣ Số lượng Thí sinh đạt điểm trên 16 điểm đậu vào
Hình mô tả cho bài confession
THÔNG TIN K.22: 1⃣ Số lượng Thí sinh đạt điểm trên 16 điểm đậu <a href="https://confession.vn/11544-yeu-nhau-i-choi-ai-tra-tien-gui-cfs-11538a-cai-chuyen-tu-muon-thuo-roi-tu-xua-en-nay-con-gai-v/" title="vào trường" alt="vào trường">vào trường</a> chiếm 72%. 2⃣ THỦ KHOA COFER K.22: 26.6 Điểm.