Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Thông báo về việc trả dây đeo thẻ sinh viên cho sinh viên K63 Hiện
Hình mô tả cho bài confession
Thông báo về <a href="https://confession.vn/15329-inh-tan-gai-bang-tho-a-thang-ien-ay-la-loi-c/" title="việc" alt="việc">việc</a> trả dây đeo thẻ sinh viên cho sinh viên K63 <a href="https://confession.vn/mang-theo-ca-the-gioi-_/" title="Hiện Nhà" alt="Hiện Nhà">Hiện Nhà</a> trường đang làm dây đeo thẻ sinh viên cho sinh viên K63, dự kiến sẽ hoàn thành <a href="https://confession.vn/15472-vi-may-cong-hanh-ma-chui-nhau-chia-tay-co-le/" title="vào" alt="vào">vào</a> ngày 9/9/2018. Lịch cụ thể phát dây đeo thẻ cho sinh viên, Nhà trường sẽ thông báo cho lớp trưởng các lớp đến nhận dây đeo thẻ cho các em. (Công tác Sinh viên ĐH Bách Khoa HN)