Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/ktxdhqgconfessions
admin
4 năm trước
THÔNG BÁO VỀ CUỘC THI ẢNH --- Hạn cuối gửi bài dự thi là hết
Hình mô tả cho bài confession
THÔNG BÁO VỀ CUỘC THI ẢNH --- Hạn cuối gửi bài dự thi là hết ngày 25/03/2018 Thời gian bình chọn đến hết ngày 01/04/2018. Các bạn lưu ý, không sử dụng các trường hợp tăng like, share ảo. Nếu sử dụng sẽ bị hủy tư cách tham dự. Giải thưởng không <a href="https://confession.vn/10836-minh-xin-hoi-ong-luc-cua-cac-ban-sinh-vien-tre-hoac-nhung-ban-khong-con-la-sinh-vien-moi-ra-tr/" title="lớn nên" alt="lớn nên">lớn nên</a> mong các bạn đừng <a href="https://confession.vn/12421-yeu-ai-thi-noi-ra-keo-roi-hoi-han-cach-ay-1-tuan-la-tron-24-thang-e-song-tu-lap-tu-kiem-tien-t/" title="nhọc" alt="nhọc">nhọc</a> công, tốn kém <a href="https://confession.vn/11773-hom-truoc-oc-truyen-2-ban-than-nhau-20-nam-gio-sap-cuoi-lai-nghi-en-minh-cung-ngan-ay-nam-ma-c/" title="cho việc" alt="cho việc">cho việc</a> like, share ảo để làm gì. Dưới đây là 1 trường hợp tăng likie, share ảo ? --- #Cua