Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/confessionsqnu
admin
4 năm trước
Thông báo cho những ai chưa biết hay đã biết. 0h00 đêm nay sẽ bắt
Hình mô tả cho bài confession
Thông báo cho những ai chưa biết hay đã biết. 0h00 đêm nay sẽ <a href="https://confession.vn/13397-om-cung-la-cai-toi-chao-moi-nguoi-vua-qua-em-thay-co-chia-se-cua/" title="bắt đầu" alt="bắt đầu">bắt đầu</a> đăng kí học phần.Vì chúng ta có 10 ngày để đăng <a href="https://confession.vn/ten-con-gai-va-ac-iem-ban-thay-ung-bn-1-ten-anh-co-ca-tinh-nang-ong-kh/" title="kí nên" alt="kí nên">kí nên</a> các bạn đừng nôn nóng <a href="https://confession.vn/10947-ep-trai-thi-khong-bang-chai-mat-moi-nguoi-v-cuoi-cung-thi-minh-cung-co-nguoi-yeu-roi-moi-nguoi/" title="rồi vào" alt="rồi vào">rồi vào</a> một lượt dẫn tới trang tín chỉ bị nghẽn. Mọi người cứ ngủ ngon rồi sáng mai hãy đăng kí.Học thầy cô nào cũng như nhau thôi.cốt yếu là ở bản thân. #12ksv #TT<br/><br/>[facebook https://www.facebook.com/confessionsqnu/photos/a.681621111893043.1073741833.468030479918775/1773685856019891/?type=3 ]</div>