Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Thôi tầm này như nào cũng được, miễn là có ny -.- #ngọt
Hình mô tả cho bài confession
Thôi tầm <a href="https://confession.vn/12209-gap-uoc-soai-ca-chuyen-la-em-moi-i-lam-va-leader-team-em-ung-chuan-soai-ca-luon-cao-hon-m8-ep/" title="này" alt="này">này</a> như <a href="https://confession.vn/12516-nguoi-yeu-thich-cho-chao-cac-banminh-khong-hoc-neuminh-ra-truong-i-lam-roi-minh-co-co-ny-k58-n/" title="nào cũng" alt="nào cũng">nào cũng</a> được, miễn là có ny -.- #ngọt