Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/neuconfessions
admin
4 năm trước
Thời gian quan trọng hơn tiền bạc :)) #Topcomments
Hình mô tả cho bài confession
Thời gian <a href="https://confession.vn/13972-hom-qua-vua-ua-ba-chi-cung-cho-tro-i-cap-cuu-vi-tu-tu-long-nguoi/" title="quan trọng" alt="quan trọng">quan trọng</a> hơn tiền bạc :)) #Topcomments<br/><br/>[facebook https://www.facebook.com/neuconfessions/photos/a.484482358268328.101979.484451281604769/1979897475393468/?type=3 ]</div>