Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Thính ngập mồm như này thì học sao nổi ?? #fantasy
Hình mô tả cho bài confession
Thính ngập mồm như <a href="https://confession.vn/13342-cac-ban-a-tung-bi-ban-trai-anh-chua-neu-co-trong-truong-hop-o-ba/" title="này thì" alt="này thì">này thì</a> <a href="https://confession.vn/11328-bi-hieu-lam-minh-la-nam-ra-truong-uoc-1-nam-roi-k54-ma-lan-au-tien-trong-oi-minh-gap-chuyen-do/" title="học sao" alt="học sao">học sao</a> nổi ?? #fantasy