Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/ktxdhqgconfessions
admin
4 năm trước
Thi xong rồi \ :v / ad thi xong rồi... ad quẩy đâyyyyyyyyyyy....... đi du
Hình mô tả cho bài confession
Thi xong rồi \ :v / ad thi xong <a href="https://confession.vn/10571-su-trung-hop-tu-2-confessions-cach-nhau-4-ngay-oc-het-2-cfs-thay-co-1-su-lien-quan-nhe-goc-boc/" title="rồi" alt="rồi">rồi</a>. ad quẩy đâyyyyyyyyyyy....... đi du lịch đêkkkk, đi zdẫy đầm đêkkkkk, đi buffet quẩy tưng bừng đêkkkkk, đi bung xõa overnight đêkkkkkkkk, đi thác loạn đêkkkkkk...... hú hú hú hú..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . À mà đùa đấy -_- còn tiểu luận giữa-cuối kì <a href="https://confession.vn/13645-co-ai-thich-1-anh-chong-biet-lam-viec-nha-ko-2-vo-chong-eu-k51-n/" title="chưa nộp" alt="chưa nộp">chưa nộp</a>, còn partime đang nợ, còn nghiên cứu khoa học chưa xong, còn xin giấy đi thực tập, còn đăng kí <a href="https://confession.vn/14140-ghen-qua-a-ko-buc-nhung-van-phai-buc-2-ua-ang-yen-ang-lanh-minh/" title="học anh" alt="học anh">học anh</a> văn, tin học ra trường.... ai nói thi xong khỏe??? -------------- #Cờ_Cờ