Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/neuconfessions
admin
4 năm trước
Thì??? Cứ làm như sinh viên ai cũng có tiền đi vậy :)
Hình mô tả cho bài confession
Thì??? Cứ <a href="https://confession.vn/9805-co-oi-hom-nay-con-banh-mi-thua-ban-toi-1-chiec-o-la-cau-noi-thuong-xuyen-cua-1-bac-trai-lam-ngh/" title="làm như" alt="làm như">làm như</a> sinh viên <a href="https://confession.vn/13848-em-ve-cho-anh-lam-i-anh-se-lo-moi-thu-cho-em-ma-lam-o-cho-anh-co/" title="ai cũng" alt="ai cũng">ai cũng</a> có tiền đi <a href="https://confession.vn/thieng-that-moi-nguoi-a/" title="vậy" alt="vậy">vậy</a> :)