Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/neuconfessions
admin
4 năm trước
Theo bạn, LGBT có phải là một căn bệnh ''dễ lây lan và cần phải
Hình mô tả cho bài confession
Theo bạn, LGBT có <a href="https://confession.vn/36645-2/" title="phải là" alt="phải là">phải là</a> một căn bệnh ''dễ lây lan và cần <a href="https://confession.vn/11010-yeu-nhau-tung-ay-nam-chia-tay-vi-1-nguoi-thu-3-roi-oi-quay-lai-minh-k53-neu-nguoi-yeu-cu-minh/" title="phải" alt="phải">phải</a> chữa trị''? Theo bạn, mình sống cho bản <a href="https://confession.vn/11579-ve-nha-ny-suong-hon-ca-nha-minh-e-sv-nam-3-ong-nam-cuoi-a-ny-em-hay-chay-xe-may-ve-nha-cung-30/" title="thân " alt="thân ">thân </a> mình...hay sống cho những lời nói ra nói vào? ... ________________________ Nguồn: trên video.<br/><br/>[facebook https://www.facebook.com/neuconfessions/videos/1989572611092621/ ]</div>