Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Thế nên thích ai thì phải nói luôn nhé các bạn :3
Hình mô tả cho bài confession
Thế <a href="https://confession.vn/to-tinh-i-biet-au/" title="nên thích" alt="nên thích">nên thích</a> ai <a href="https://confession.vn/10115-khi-nguoi-yeu-cuong-kpop-thi-phai-lam-sao-chao-tat-ca-moi-nguoi-minh-xin-tu-gioi-thieu-minh-la/" title="thì phải" alt="thì phải">thì phải</a> nói <a href="https://confession.vn/11199-loi-sam-hoi-cua-1-ke-chuan-bi-ra-truong-than-gui-cac-em-99-chuc-may-ua-len-thi-tot-nhe-cac-em/" title="luôn nhé" alt="luôn nhé">luôn nhé</a> các bạn :3