Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Thế này là có hay không -_- tiếng anh khó hiểu nhỉ :( sao qua
Hình mô tả cho bài confession
Thế <a href="https://confession.vn/hot-sau-khi-au-tu-nha-may-san-xuat-o-to-vinfast-vingroup-tiep-tuc-au-t/" title="này" alt="này">này</a> là có hay không -_- tiếng <a href="https://confession.vn/138-oi-troi-at-thanh-than-oi-tao-nuoi-mot-em-cho-husky-long-trang-xam/" title="anh khó" alt="anh khó">anh khó</a> hiểu nhỉ :( sao <a href="https://confession.vn/13653-co-ai-thay-gian-nguoi-yeu-vi-ko-mung-tuoi-minh-mung-tuoi-con-cho/" title="qua IELTS" alt="qua IELTS">qua IELTS</a> giờ ....