Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Thế nào là nỗi buồn? Là khi Đức đang 99% bị loại :(
Hình mô tả cho bài confession
Thế <a href="https://confession.vn/11737-du-la-li-do-gi-nguoi-noi-loi-chia-tay-cung-la-nguoi-bi-len-an-toi-va-anh-quen-nhau-trong-mot-c/" title="nào" alt="nào">nào</a> là nỗi buồn? <a href="https://confession.vn/13628-chia-se-mot-y-so-kien-ca-nhan-cua-minh-ve-van-e-trinh-tiet-cua-c/" title="Là khi" alt="Là khi">Là khi</a> Đức đang 99% bị loại :(