Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
5 năm trước
Thế chưa được giải bao giờ thì là khôn hay ngu ạ ? - #Ngọt
Hình mô tả cho bài confession
<a href="https://confession.vn/13307-t-ang-nam-khoc-tuc-tuoi-nghi-cuoc-oi-chan-nan-qua-the-t-thuong-m/" title="Thế chưa" alt="Thế chưa">Thế chưa</a> được giải bao <a href="https://confession.vn/13440-3-noi-au-lon-nhat-cua-tuoi-tre-voi-toi-eu-lien-quan-en-neu-1-so/" title="giờ thì" alt="giờ thì">giờ thì</a> là <a href="https://confession.vn/10494-bi-chia-tay-vi-khong-ua-ny-i-choi-minh-hoc-bk-a-ny-minh-hoc-k56-neu-a-minh-xin-chia-se-cau-chu/" title="khôn hay" alt="khôn hay">khôn hay</a> ngu ạ ? - #Ngọt đau lòng -