Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/ute-confession
admin
4 năm trước
Thấy đợt nào cũng xách cả nùiiiiii ~~~ Đùa chứ chắc chỉ có mấy bạn
Hình mô tả cho bài confession
Thấy đợt <a href="https://confession.vn/10509-toi-a-tung-co-mot-nguoi-ban-than-chung-toi-la-ban-cung-cap-3-toi-va-cau-ay-hoi-xua-khong-quen/" title="nào cũng" alt="nào cũng">nào cũng</a> xách cả nùiiiiii ~~~ Đùa chứ <a href="https://confession.vn/phan-lam-con-gai-ma-ria-la-con-trai/" title="chắc chỉ" alt="chắc chỉ">chắc chỉ</a> có mấy bạn đờn ông con trai thôi <a href="https://confession.vn/9658-khi-viet-ra-nhung-dong-tam-su-nay-minh-biet-minh-la-nguoi-co-loi-cac-ban-co-the-mang-chui-minh/" title="phải hôn" alt="phải hôn">phải hôn</a>??? ?? (Cre ảnh: mượn) ___________ #Meow