Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Thầy như này thì chết cũng phải đi học đủ Via : Bạn biết chưa
Hình mô tả cho bài confession
Thầy như <a href="https://confession.vn/10917-co-ban-nao-25-nam-ma-chua-he-uoc-nguoi-khac-to-chuc-sinh-nhat-cho-minh-bao-gio-chuatoi-k52-ra/" title="này" alt="này">này</a> thì <a href="https://confession.vn/15223-a-la-lam-thue-minh-phai-chiu-su-la-mang-phan-thiet-luon-ve-minh/" title="chết cũng" alt="chết cũng">chết cũng</a> phải <a href="https://confession.vn/10184-bi-chia-tay-vi-bi-ban-cua-nguoi-yeu-che-xau-noi-ta-thi-buon-voi-xau-ho-lam-a-nhung-cung-muon-c/" title="đi học" alt="đi học">đi học</a> đủ Via : Bạn biết chưa<br/><br/>[facebook https://www.facebook.com/hustconfession/videos/291450154992187/ ]</div>