Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Thấy bảo con gái đeo kính thì auto xinh ? #vẽbậy -Franky-
Hình mô tả cho bài confession
Thấy <a href="https://confession.vn/khau-nghiep/" title="bảo" alt="bảo">bảo</a> con gái đeo <a href="https://confession.vn/ai-a-tung-oc-lai-chua/" title="kính thì" alt="kính thì">kính thì</a> auto xinh ? #vẽbậy -Franky-