Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/confessionngontinh
admin
4 năm trước
"Thật ra thì cô không biết, anh trước mặt cô, sao có thể tràn ngập
Hình mô tả cho bài confession
"Thật ra thì cô không biết, anh trước mặt cô, sao có thể tràn ngập tự tin? Cho <a href="https://confession.vn/huong-dan-rep-chuc-tet-sao-cho-ngau/" title="nên anh" alt="nên anh">nên anh</a> lựa chọn cách cầu hôn, chỉ <a href="https://confession.vn/11340-chac-nhieu-ban-oc-bai-nay-roi-bai-bao-viet-ve-mot-anh-sinh-vien-ftu-xong-chuyen-tiep-hoc-busin/" title="muốn tạo" alt="muốn tạo">muốn tạo</a> nhiều cảm giác an toàn trong đối phương <a href="https://confession.vn/team-ca-vang-iem-danh/" title="nhiều hơn" alt="nhiều hơn">nhiều hơn</a> một chút.” ĐÃ LÂU KHÔNG GẶP - Tang Giới Des by #Phuoccongtua