Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/neuconfessions
admin
4 năm trước
Thật hông...Thế tôi ăn = thìa thì sao -_- #Gethighhh
Hình mô tả cho bài confession
Thật hông...Thế. <a href="https://confession.vn/14431-chia-tay-vi-anh-ram-la-fan-cua-neu-conffessions-nen-cung-oc-uoc/" title="tôi" alt="tôi">tôi</a> ăn = thìa <a href="https://confession.vn/neu-mot-ngay-khac-moi-ngay-nguoi-con-gai-ban-yeu-khong-con-can-nhan-kh/" title="thì" alt="thì">thì</a> sao -_- #Gethighhh