Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
5 năm trước
Thằng nào đó say tao như điếu đổ đi. ?
Hình mô tả cho bài confession
Thằng <a href="https://confession.vn/13515-hoa-ra-miinh-la-nu-phu-am-mi-em-moi-chia-tay-nguoi-yeu-sau-6-tha/" title="nào" alt="nào">nào</a> đó say tao như điếu đổ đi. ?