Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Thằng nào hẳn 2 đôi giày vậy, sang v- ???
Hình mô tả cho bài confession
Thằng <a href="https://confession.vn/12393-cam-thay-kho-chiu-ve-cau-ban-than-cua-nguoi-yeu-chuyen-la-the-nay-minh-vua-quen-em-ay-cach-ay/" title="nào hẳn" alt="nào hẳn">nào hẳn</a> 2 đôi giày <a href="https://confession.vn/11593-tan-gai-qua-em-trai-_-anh-ay-hoc-neu-khoa-53-hoc-tai-chinh-ngan-hang-ra-truong-hien-ang-lam-ng/" title="vậy" alt="vậy">vậy</a>, sang v- ???