Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/ute-confession
admin
4 năm trước
Thằng cùng phòng hớt quả đầu cho anh em khi thất tình =)) Ảnh: Nhật
Hình mô tả cho bài confession
Thằng <a href="https://confession.vn/co-1-kieu-nguoi-_-__________________-vebay/" title="cùng" alt="cùng">cùng</a> phòng hớt quả <a href="https://confession.vn/14299-minh-vua-chia-tay-moi-tinh-hon-3-nam-trong-su-cay-ang-va-hut-han/" title="đầu" alt="đầu">đầu</a> cho anh em <a href="https://confession.vn/11798-gay-26-thang-7-nam-2017-em-nam-nay-vao-hcha-la-em-va-1-ban-khac-nam-nay-vao-k59-cua-truong-min/" title="khi thất" alt="khi thất">khi thất</a> tình =)) Ảnh: Nhật Quân #ktxcfs