Bình luận

Hy vọng 5 tháng sau, người mà anh ta nghĩ là quan trọng nhất và phải nắm tay đi cả đời còn lại là thằng nhóc ở với anh, thua a về mọi mặt, từng bị a đánh và đc a chăm sóc. Dù có hay không thì bạn cũng đã có thời gian hạnh phúc như vc vs anh ấy ?
Cái chữ "trách nhiệm" đó khốn nạn vô cùng, rõ ràng là của mình, lại thực hiện vì người khác vui, cuộc sống của mình mà toàn làm vì người ta....8 năm chứ có phải 8 ngày?! Chọn lầm thì cả nửa đời còn lại ko bằng 8 năm....