Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Thằng bàn bên ? Bạch Mai chữa nhanh thì nó chắc tháng nữa là được
Hình mô tả cho bài confession
Thằng bàn bên ? Bạch Mai chữa <a href="https://confession.vn/12072-chi-gai-tu-ngay-len-hn-la-e-song-o-nha-chi-gai-e-la-nu-va-chi-gai-e-la-8x-oi-au-ma-tinh-cach-t/" title="nhanh" alt="nhanh">nhanh</a> thì nó chắc tháng <a href="https://confession.vn/132xx-cho-tao-hoi-khi-hon-ny-chung-may-cam-thay-the-nao-tao-thay-phe-l/" title="nữa" alt="nữa">nữa</a> là được xuất viện :)))