Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/ktxdhqgconfessions
admin
5 năm trước
Thân gửi cái team "ad Cờ mau có ghệ để cái làng này hết FA"
Hình mô tả cho bài confession
Thân <a href="https://confession.vn/13402-van-la-nhung-cau-chuyen-ve-nyc-ko-bh-het-cac-met-a-em-voi-lao-ny/" title="gửi cái" alt="gửi cái">gửi cái</a> team "ad Cờ mau có ghệ <a href="https://confession.vn/thoang-cai-a-ki-niem-15-nam-tao-quan-roi-co-le-nhung-ban-tu-ngay-ay-mo/" title="để cái" alt="để cái">để cái</a> làng này hết FA" ??? Nguồn: <a href="https://confession.vn/10489-an-ba-khi-ghen-cung-ghen-1-cach-thong-minh-chon-ung-thoi-iem-thien-thoi-ia-loi-nhan-hoa-la-ieu/" title="Thằng anh" alt="Thằng anh">Thằng anh</a> con em ---------- #Cờ_Cờ