Bình luận

Sắp tết r dẹp cm nó hết đi, nghỉ đi ngủ thôi học học học qq gì giờ này ko biết =.= Đó là mấy th kia nói vậy thôi còn t thì lo làm thiết kế tiếp đây :(