Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Team ở nhà ôm trụ điểm danhhh #lungu
Hình mô tả cho bài confession
Team <a href="https://confession.vn/10330-1-chut-ki-niem-sinh-vien-co-my-tom-voi-dua-chua-thoi-co-an-thi-qua-nha-tao-an-chu-truoc-an-uoc/" title="ở nhà" alt="ở nhà">ở nhà</a> ôm trụ điểm <a href="https://confession.vn/la-thu-tuyet-menh-cua-1-ban-hoc-sinh-lop-10-oc-thu-tuyet-menh-chau-hoc/" title="" alt=""></a> danhhh #lungu