Bình luận

10. Ngắn hay dài là quyền của họ mà bạn, nữ tóc ngắn nhiều người vẫn rất xinh nhé... điển hình ở VN mình là ca sĩ Tóc Tiên đó. Mình thấy nữ tóc ngắn ngang vai hoặc kiểu tomboy đều rất cá tính và mạnh mẽ :D