Bình luận

45. 8 số cơ á. Mình chỉ 4 số thôi mà khác đơn vị tính ? buồn ghê. Tìm ghệ mà khoe tiền bạc, xe sh để gái nó bu theo nạo hết tiền hay chi. Công nhận bạn thật là NGU !