Bình luận

28.sao dạo này có nhiều bạn trẻ sai lầm thế nhỉ.Thầy chưa có bạn gái nhưng có bạn trai rồi nhé em